Bilder på Dataservice-medarbetare från 1995
 
             Tekniken att lagra digitala bilder från kamera till dator var relativt ny på den tiden.
             Bilderna kommer från Torbjörn Granbergs arkiv
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
       
       
Tillbaka