Bilder 2020
 
2020-01-08         Åter till Lagerbladet
 
     
 
     
 
      
 
      
                Det är skönt att koppla av efter maten!
 
 
2020-02-12
 
 
 
  
   
    
    
Skickar Mail                    Fotograferar
 
 
2020-03-11
 
 
   
         
 
 
2020-04-08
 
           
                                         Endast EN lunchgäst idag.
 
2020-05-13
 
 
Dagens lunchgäst
 
                  Åter