Bilder från 2015
   
2015-01-14  
   
   
   
2015-02-11  
   
   
   
 
   
2015-03-11  
   
   
   
   
2015-04-08  
   
   
   
   
2015-05-13  
   
   
   
 
   
   
 2015-09-09  återupptog vi luncherna, nu på Restaurang Lagerbladet.  
  De närvarande var    Agneta K,   Ingrid,   Bengt G,   Göran N,   Håkan N,  Roger J,  Pär,  Thorbjörn,  Kurt P  och  Sven-Olov 
   
   
2015-10-14  
   
   
   2015-11-11     Närvarande vid lunchen var       
    Agneta K,  Birgitta,  Eivor,  Ingrid,   Bengt G,   Bengt N,   Dahla,   Freddie,   Göran N,    Håkan N,   Roger J,   Pär,   Thorbjörn,   Kurt P
     
   
   
2015-12-09 Bilderna nedan kommer från Göran Nilssons kamera
   
   
   
       
   
   
   
   
   
   
     
   
Bilderna nedan kommer från Agneta Karlssons kamera  
   
   
   
      
   
     
   
               
   
   
   
Tillbaka