Bilder från 2017
     
2017-01-11
     
     
     
               
 
 
2017-02-08
 
     
     
          
  
 
       
2017-03-08  bytte vi till Restaurang Hamlet
     
       
        
  
     
     
  2017-04-12  
     
   
       
   
     
     
  2017-05-10  
 
 
     
     
  2017-06-14  
 
   
   
   
Bilderna ovan är från Rogers kamera, nedan från Östens kamera.
Ett par av bilderna är från ett tidigare tillfälle.
   
     
       
     
     
  2017-08-09  
Östens bilder från heldagen på Idö
  
 
 
  
  
  
  
    
   
  
     
  
  
 
Här följer Roger J:s bilder från heldagen på Idö
     
  
    
     
     
  
     
  
    
  
    
    
  
            
       
 
Här följer Agneta K:s bilder från heldagen på Idö
 
   
  
  
 
     
  2017-09-13  
     
Det blev inga (bra) bilder denna gång.   Lunchgäster på Hamlet var: 
Bengt G     Börje     Eivor     Göran N     Ingrid     Pär     Roger H     Roger J     Sven-Olov    och    Thorbjörn
     
     
  2017-10-11  
Roger J och Östen har tagit bilderna.
       
       
               
     
 
2017-11-08
 
     
   
   
 
     
 
2017-12-05
 
   
   
 
   
   
       
   
     
   
       
     
     
 
     
Tillbaka