MAILUTSKICK  
   
För att underlätta planeringen för samtliga så bör Sammankallande skicka ut två mail cirka 5 veckor innan nästa Gourmet. Nedan finns förslag på formulering.

 

 
Till Reserverna:
"
FÖRFRÅGAN OM TILLGÄNGLIGHET DEN XXXX

 

Hej!
Ni är reservpar i Gourmetklubben.
Nästa gourmetmiddag är lördagen den XXX kl XXX.
För vår planering vill vi veta om ni har möjlighet att medverka OM någon får förhinder.
Förfrågan avser endast Starter, Förrätt eller Dessert, EJ Huvudrätt=värdfamilj.
Ditt svar är EJ bindande!

 
Svar önskas inom 3 dagar.
"

 

 
Till Ordinarie medlemmar
"
INFÖR GOURMET den XXXX 

 
Hej Gourmetmedlem.
Nästa gourmetmiddag är lördagen den XXX kl XXX.
För vår planering vill vi redan nu veta om ni 
tror er kunna medverka eller om ni har något känt förhinder.

 
Svar önskas inom 3 dagar.
 
"

 

Åter