Wahlbecks 2017

I maj kallade Arne Donnerfalk oss gamla Wahlbeckare för ett lunchmöte i Gamla Linköping. Vi var sex  personer som hade möjlighet att närvara.
Vi avhandlade en massa gamla minnen från tiden när var familjs dröm var heltäckningsmattor i hemmet. Efter lunchen var vi inbjudna av Weines dotter att besöka det hypermoderna företag som hon jobbar på. De har lokaler i det som tidigare var Wahlbecks mattverkstad. Vi fick också en bildvisning av planerna för det framtida Ebbepark
 
Några Wahlbeckare samlade utanför den ombyggda mattverkstaden.
 
Jag slutade på Wahlbecks 1965. Men jag gick gärna på fest med mina gamla kollegor.
På bilden ses Stig Klasén, Leif Nilsson, Sid Logander, Sven-Olov och Arne Donnerfalk.
 
 
Bild från en intern fotbollsmatch. Stående längst t v Arne Donnerfalk och längst t h Helge Gad.
Nr 4 o 5 i främre raden är Janne Svensson och Leif Nilsson.
 
.
Sid Logander, en trevlig kille, som här presenteras i W-bladet.
Vi umgicks en hel del under och även efter vår Wahlbecks-tid.
Tyvärr gick han bort i alldeles för unga år.
 
Företaget upplät mark till personalen där de kunde odla egna grönsaker.
Bilden är från 40-talet eller tidigt 50-tal.
 
 
 
   Åter
 
   Startsidan